Napíšeme označenie ocele. Keď nepoznáme celé označenie, napíšeme jeho časť.
Zadať označenie možno aj výberom z databanky zvolenej krajiny.

V dalšom kroku zvolíme krajinu z ktorej chceme vyhľadať ekvivalentný materiál.Napr. Nemecko:
Po výbere krajiny sa vyhladá jeden alebo viac ekvivalentov.  Pre kontrolu chemického zloženia
vyberieme jeden zo skupiny ...