Najskôr volíme druh materiálu npr. "Zliatiny na báze Pb".
Do tabuľky vľavo napíšeme známe hodnoty obsahu prvkov. Je tu uvedený aj dovolený rozsah zadávaných hodnôt.
Napr. chceme zadať obsah olova. Aktivujeme položku "olovo" a vyberieme príslušnú hodnotu z tabuľky vpravo.
Vybrali sme strednú hodnotu "78.0 %". Potom zvolíme presnosť vyhľadávania materiálov s obsahom 78.0 % Pb.
Zvolili sme "stredná".
Po aktivácii položky pre presnosť sa ukáže jeden alebo viac materiálov so zadaným obsahom olova.