Na ľavej strane sa ukážu označenia materiálov na báze Cu. Zvolíme napr. materiál "42 3138" a po potvrdení
sa na ľavej strane zobrazí chemické zloženie tohoto materiálu a na pravej strane dole - označenia ekvivalentných materiálov. Po aktivácii napr. "G 1" sa ukáže chemidké zloženie materiálu G1 a vľavo dole príslušné normy obidvoch materiálov. Po aktivácii tlačítka s otáznikom
, ktoré vidíme nad normou sa ukáže tabuľka s vysvetlením symbolov. Symbol "Cu-ODL"  znanená že táto zliatina je v stave po odliati.
Do kolonky "Označenie" napíšeme konkrétne označenie materiálu, alebo napíšeme "?" a potom si z ponuky vpravo zvolíme položku napr. "Zliatiny medi".