Do kolonky - označenie napíšeme značku hľadaného materiálu alebo  "?".
Ďalej volíme krajinu v tomot prípade "Česko a Slovensko" a z ponuky vľavo vyberieme
hľadané označenie, napr. "42 3005".
Vľavo dole sa ukáže chemické zloženie zvoleného materiálu. Vpravo je ponuka k získaniu viac informácií o danom materiály. Napr. voľbou položky "Vlastnosti" sa nižšie ukáže ďalšia ponuka z ktorej volíme napr. "Drôty ......" .
V tabuľke sú uvedené fyzikálno-mechanické vlastnosti drôtov pre rôzný stav materiálu.
Po aktivácii položky "Ekvivalentné materily" sa nižšie zobrazí ich zoznam. Vybraním jedého materiálu napr. "C 107"
sa ukáže jeho chemické zloženie vpravo od tabuľky zloženia materiálu 42 3005.