Do kolonky označenie napíšeme označenie hľadaného materiálu, napr. "3004". Po potvrdení sa na pravej strane zobrazia materiály so zadaným označením a ako vidíme rovnaké označenie sa používa v rôznych krajinách. Aktivujeme materiál z Francúzka. Nižšie vidíme tabuľky s chemickým zložením zadaného a ekvivalentného materiálu a dole sú uvedené príslušné normy.