Z ponuky vľavo-hore zvolíme jednu položku, napr. "Závislosť mechanických vlastností".
Po potvrdení voľby sa ukáže podrobnejšie rozčlenenie a tu si zvolíme napr. "Mechanické vlastnosti-teplota popúšťania". Na pravej strane vidíme označenie ocelí zodpovedajúce danej voľbe, tu si vyberieme jeden materiál napr. "19 356" a po potvrdení voľby sa ukáže požadovaná závislosť - obrázok dole.