Pre vyhľadanie materiálu so zadaným chemickým zložením si najskôr volíme štát. Možno voliť aj "všetky štáty" ale táto možnosť sa odporúča pre špeciálne materiály, inak sa vyhľadá veľké množstvo materiálov. Ďalej si zvolíme počet prvkov ktoré vieme zadať. Dole je zobrazený príklad pre vyhľadanie materiálu z Česka a Slovenska ktorý obsahuje 0,2 %C. 1,0 %Mn a 1,0 %Cr, takže zvolíme tri prvky.
Tu do príslušných koloniek napíšeme obsah už spomínaných prvkov a nižšie si vyberieme stupeň presnosti vyhľadávania podľa zadaných prvkov. Volíme napr.  "stredná".
Dole v kolonke sfarbenej na hnedo sa ukáže zoznam materiálov ktoré majú zadaný obsah prvkov
v príslušnej tolerancii. Toleranciu pre strednú presnosť vidíme pre jednotlivé prvky vľavo-hore.
Zo zoznamu si vyberieme jeden materiál a podľa chemického zloženia, ktoré sa ukáže vo forme tabuľky vľavo posúdime jeho vhodnosť podľa zadaných prvkov.