Najskôr vyberieme druh farebného označenia materiálu napr. "trojfarebné" a potom postupujeme podľa pokynov  na obrázku.