Na ľavej strane obrázku sú ocele rozdelené podľa tried. Vyberieme napr. "trieda 17".
Po potvrdení výberu sa vpravo-hore ukáže ponuka základných mechanických vlastností z ktorej si vyberieme napr. "Vrubová húževnatosť" . Požadovanú hodnotu zadáme do žltého poľa.

Povolený rozsah hodnôt je uvedený vpravo od tohoto poľa. Po napísané napr. "50" sa nižšie ukážu v tomto prípade dve ocele ktoré môžu po tepelnom spracovaní dosiahnúť požadovanú hodnotu vrubovej húževnatosti. Po aktivovaní položky napr. "17 115" sa ukáže zoznam ekvivalentných materiálov - vľavo dole.