Z ponuky si vyberieme normu, napr. "DIN".
Ďalej vyhľadáme v ponuke číslo normy, napr. "1629 T.1".
Následne sa zobrazia všetky označenia materiálov prislúchajúce zvolenej norme a vyberieme napr. "1.0581".
Po potvrdení konkrétneho označenia ocele sa zobrazí tabuľka s chemickým zložením - vľavo.
Na pravej strane vidíme ponuku z ktorej volíme "Podobné materiály" . (Keď existujú k tomuto materiálu ekvivalentné materiály tak sa miesto "Podobné materiály" zobrazí "Ekvivalent".)
Po aktivácii "Poznámky" môžeme urobiť poznámku k tejto oceli, alebo keď už existuje môžeme ju modifikovať alebo doplniť. Z podobných materiálov zvolíme napr. španielskú oceľ "AE 355 D". Následne sa na pravej strane zobrazí jej chemické zloženie.