Po potvrdení označenia si najskôr volíme krajinu z ktorej materiál pochádza a to z tabuľky na pravej strane - v tomto príklade sme zvolili "Nemecko". Následne sa ukážu v abecednom poradí všetky označenia materiálov z tejto krajiny 
- vľavo. Volíme požadovaný materiál v tomto prípade oceľ "50 CrV 4".
Po potvrdení voľby sa ukáže chemické zloženie ocele a v tomto prípade aj tabuľka s doplnujícimi informáciami o danej oceli  vpravo. Z tejto tabuľky sme zvolili "Ekvivalent". Vpravo dole sú uvedené označenia ekvivalentných materiálov
zo všetkých prítomných štátov. Vybrali sme ocel "15 260" pre ktorú sa ukáže chemické zloženie - v strede.
Do kolonky pre označenie môžeme zadať presné označenie hľadaného materiálu. Keď nepoznáme presne cele označenie zadáme "*" a potom napíšeme časť znakov označenia, ktoré poznáme.
V našom príklade sme zadali "?" a to znamená že si vyberieme označenie materiálu z databázy.