Na ľavej strane sú materiály rozdelené podľa typu. Zvolíme napr. "Nízko a stredne legovaná oceľoliatina" a potom vyberieme štát zo zoznamu na pravej strane, napr. "Nemecko".
Na ľavej strane sa ukážu označenia materiálov z Nemecka, ktoré prislúchajú zvolenému typu.
Po zvolení napr. "GS-46 Mn 4" sa ukáže číslo normy - vpravo a chemické zloženie tohoto materiálu - vľavo dole. Po aktivovaní tlačítka "Podobné materiály" sa ukáže zoznam takýchto materiálov v tabuľke nižšie. Po výbere napr. "S 45 C z Japonska" sa ukáže chemické zloženie tohoto materiálu cca v strede dole.