V praxi sa stretávame s dvojakým označovaním českých a nemeckých ocelí. Najskôr si volíme krajinu a následne sa ukážu označenia obrázok dole pre nemecké ocele kde na ľavej strane je k alfanumerickému označeniu priradené W.N. označenie a na pravej strane je to naopak. Na obrázku nižšie sú označenia POLDI
pre čeké a slovenské ocele.