Po výbere krajiny pre ekvivalent  tu "Česko a Slovensko" volíme presnosť vyhľadávania, napr."malá"...
Program vyhľadá materiály s podobným chemickým zložením. Užívateľ si vyberie z ponuky taký
materiál, ktorý sa svojím zložením najviac približuje v našom príklade k francúzskej oceli. Pri výbere
treba zvážiť aj vplyv ostatných prvkov, čo pre skúseného technológa nie je problém.
V tomto module programu sa vyhľadávajú ekvivalentné materiály len porovnávaním chemického zloženia.
Tento spôsob priraďovani ekvivalentov použijeme keď vyhľadávanie ekvivalentov inými spôsobmi v tomto
programe nebolo úspešné.
Napr. potrebujeme vyhľadať ekvivalent k francúzkej oceli "X 200 CrMo 12 1" z Česka a Slovenska.