Do príslušnej kolonky vyberieme obsah uhlíka z ponuky vľavo  0,09.
Po zadaní obasahu uhlíka  sa ukáže tabuľka so zoznamom materiálov ktoré majú zadaný obsah.
Vyberieme materiál <YP 40P>  a následne sa zobrazí ponuka v podobe obrázkov  viďˇ nižšie.
V príklade bude prezentované ako sa vyhľadá mikroštruktúra materiálu s obsahom 0,09 % C.
Takže z ponuky dole zvolíme prvú položku.
Po aktivácii mapr. 4-ho obrázku sa ukážu príslušné mikroštruktúry s popisom.