V tomto module sú heslá pre vyhľadanie mikroštruktúry usporiadané podľa čislic a znakov abecedy.

V príklade je zvolené písmeno "M". Vľavo sa ukážu heslá so začiatočným písmenom "M". Zvolili sme položku  "Magnetické domény - magnety zo vzácnych zemín". Vpravo je doplňujúca informácia o type materálu.
Po aktivácii tejto položky sa ukáže obrázkové menu  viď nižšie.
Z menu si vyberieme napr. tretí obrázok a nižšie vidíme príslúchajúce štruktúry aj s ich popisom.