Z ponuky pre "Označenie materiálu" volíme napr. druhú položku a ďalej napr. položku "Tvárnené - žiaruvzdorné " .
Z ponuky dole vyberieme "Zliatina na báze Ni , 685". Ukáže sa menu na ľavej strane a tu zvolíme napr. položku 
"sieťovie na hranici zrna" a následnej sa ukáže v tomto prípade jeden obrázok.
Po aktivácii 2-ho obrázku sa ukážu príslušné mikroštruktúry s ich popisom.