Z ponuky na ľavej strane zvolímw napr. "Al,Cu,Sn,Mg,Ni,Pb,Ti a Zn zliatiny" a zďalšej ponuky zvolíme napr. "Cín a zliatiny cínul" a potom ešte volíme zdroj informácií.
Vľavo vidíme ponuku pre štruktúry a volíme napr, "Eutektické štruktúry" . Na pravej strane
sa ukáže v tomto osem obrazov mikroštruktúr a volíme jeden z ních, napr. obraz z č.5.
Aktiváciou obr.č.5 sa ukážú príslušné mikroštruktúry s popisom.
Obraz mikroštruktúry môžeme zväčšiť tak, že umiestnime kurzor myšii do obrázku a stlačíme jej ľavé tlačítko.