metgraphy.gif (36296 bytes)
Program METGRAPH umožňuje vyhľadávať mikroštruktúry pre rôzne materiály podľa rôzných
vstupov. Ako vstup môže byť napr. chemické zloženie materiálu, jeho označenie, tepelné
spracovanie, druh materiálu, atď.
Program obsahuje cca 12500 rôzných mikroštruktúr, väčšinou z optického mikroskopu
ale aj z elektrónového mikroskopu - tenké kovové fólie a repliky, tiež z rastrovacieho
elektrónového mikroskopu - lomové plochy.
Program je vhodným doplnkom pre školy so zameraním na materiálové inžinierstvo
a je vhodným pomocníkom pre metalografické pracoviská.
Program METGRAPH má  6 modulov :
V tomto module možno vyhľadať mikroštruktúru podľa alfanumerického kľúča.
Štvrtý modul obsahuje rôzne reagencie na prípravu plochy povrchu výbrusu vzorky pre rôzne materiály.
V tomto module má užívateľ možnosť prehliadať jeho vlastné mikroštruktúry,
ktoré si vložil  do originálnej databázy pomocou ďalšieho modulu.
Pomocou šiesteho modulu si môže užívateľ rozširovať pôvodnú databázu mikroštruktúr
o vlastné mikroštruktúry.
Piaty a šiesty modul je možno vyskúšať skopírovaním demo verzie programu.