Najskôr si zvolíme kriterium pre meranie uhlopriečky vtlačku. V tomoto prípade je to "zväčšenie mikroskopu". Ďalej zadáme zväčšenie pri ktorom budeme merať uhlopriečky vtlačku, v tomto prípade je to "630x".
Teraz zadáme zaťaženie pri ktorom sa vtlačky vytvárali, v tomto prípade je to "0,010 kp".
Do tabuľky vpravo postupne zadávame namerané hodnoty uhlopriečky pre jednotlivé vpichy.
Mali by sme sem zadávať aritmetický stred dvoch uhlopriečok vpichu, pričom odchylka dĺžky uhlopriečok má byť menej ako 5 %.
Keď sú všetky hodnoty zadané aktivujeme tlačítko "VYHODNOŤ"  - na ukážke nie je vidieť a následne sa ukážu hodnoty mikrotvrdosti zodpopvedajúce nameraným uhlopriečkam.