V tabuľke aktivujeme tlačítko napr. s označením "B" - bór.
Na obrázku dole vidíme dostupné informácie pre bór a po aktivácii modrého tlačítka na pravej strane sa ukážu ďalšie informácie v podobe poznámok, ktoré si môže užívateľ doplňovať.