Zvolíme napr. prvú položku z ponuky:
V ďalšom sa ukáže ponuka nástrojov ktorá zodpovedá zvolenej "prvej" ponuke.
Tu si vyberieme napr. "Frézy a frézovacie hlavy" a z ďalšej ponuky "frézy".
Na ľavej strane sú materiály zodpovedajúce zvolenej položke  "frézy". Z tejto ponuky zvolíme napr.
materiál "19 802" a ukáže sa chemické zloženie materiálu a ďalšia ponuka vľavo dole.
Z tejto vyberieme napr. "Ekvivalent" a na pravej strane sa ukážu označenia ekvivalentných
materiálov z iných štátov.