Po označení materiálu myšou sa ukáže jeden alebo viac ekvivalentov z Česka a Slovenska ako na ukážke  dole. Okrem chemického zloženia obidvoch materiálov sa zobrazí príslušná norma a typ materiálu - v tomto prípade "TVA" čo je skratka pre "tvárnený".
Do kolonky pre označenie napíšeme "?". Ďalej si vyberieme štát zo zoznamu štátov  vpravo.
Vľavo sa ukáže zoznam materiálov zo štátu "Nemecko" a tu si pohľadáme materiál pre ktorý hľadáme ekvivalent.