Z ponuky vľavo vyberieme druh materiálu pre prevodovú tabuľku tvrdosti. Napr. zvolíme
"oceľ kalená, zušľachtená" . Po potvrdení voľby z tabuľky vedľa zvolíme napr. "PEVNOSŤ" a z príslušnej ponuky vyberieme hodnotu "780". Vľavo dole sa ukážu hodnoty tvrdostí, ktoré zodpovedajú pevnosti 780 MPa.